foto1
W każdy czwartek - wystawienie Najświętszego Sakramentu od porannej do wieczornej Mszy św.
foto1
Październikowe nabożeństwa różańcowe - w dni powszednie o godz. 17.15, w niedziele o godz. 16.30
foto1
Koronka do Bożego Miłosierdzia - codziennie o 17.45, w niedzielę o 8.35
foto1
6 październik godz. 13.00 - MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
foto1
Nowenna do Matki Bożej – w środy o godz. 17.30.

18 353 88 50
parafiagorlice@poczta.fm
ul. Ariańska 4 GorliceRodzinny  Konkurs Literacko-Plastyczny 

„Serdecznie Dobry Człowiek”


Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w rodzinnym konkursie  poświęconym bł. Edmundowi Bojanowskiemu, z okazji 150. rocznicy Jego śmierci. Konkurs  trwa do 17 listopada 2021 r. Zadaniem rodzica jest napisanie wiersza lub modlitwy o bł. Edmundzie, natomiast zadaniem dziecka wykonanie do niego ilustracji. Wszystkie informacje  dotyczące kategorii wiekowych, techniki wykonania prac, formatu, sposobu zgłaszania i do starczania prac oraz inne niezbędne wiadomości, są dostępne w regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej. Zachęcamy do udziału wink

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. .  Organizatorem konkursu jest  Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.
 2. .  Celem konkursu jest:
 •    uczczenie 150 rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego i przybliżenie Jego postaci 
 •    inspirowanie rodziców do wspólnej twórczej pracy z dzieckiem
 •    zaprezentowanie umiejętności  rodziców i dzieci
 •    dzielenie się umiejętnościami i pomysłami w rodzinie
 •    promowanie autorskich wierszy i  modlitw przedstawiających postać i działalność 
      bł. Edmunda Bojanowskiego
 •    stworzenie okolicznościowej wystawy o bł. Edmundzie Bojanowskim.
 1. 3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci wraz z rodzicami:
 •    kat. I - dzieci przedszkolne
 •    kat.II - uczniowie klas 1-3
 •    kat III - uczniowie klas 4-6
 1. 4. Zadaniem uczestników jest:
 •      napisanie przez rodzica wiersza  lub modlitwy związanej z postacią bł. Edmunda
 •        Bojanowskiego (Jego życiem, działalnością, postawą, religijnością itp.) i wykonanie
 •        do   nich ilustracji przez dziecko
 •       wiersz lub modlitwa i ilustracja mają się znajdować na tej samej kartce formatu
 •         A3 lub A4
 •      dziecko wykonuje pracę kredkami, farbami lub pastelami

 

 1.    Materiały o bł. Edmundzie Bojanowskim:
 1. Prace należy składać w świetlicy parafialnej „Przystań” do 17 listopada 2021 r.
 2. Z chwilą przekazania, prace przechodzą na własność organizatora.
 3. Zasady przyznawania nagród i ogłoszenie wyników:

Komisja konkursowa wyłoni 3 najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej, biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, atrakcyjność i formę wypowiedzi (język dostosowany do percepcji dzieci) oraz samodzielność dziecka przy tworzeniu ilustracji odzwierciedlającej treść wiersza lub modlitwy.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Mszy św. w dniu 21 listopada 2021r.  o godz. 10.30
i opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w formie wystawy w kościele. 

 

ZAPRASZAMY DO  UDZIAŁU !!!

 

Metryczka pracy dziecka

 

Imię i nazwisko dziecka:

Wiek dziecka: 

Imię i nazwisko autora wiersza lub modlitwy:

 

 

 • Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:…...............................................................................(imię i nazwisko dziecka) w Parafialnym Konkursie Literacko-Plastycznym „Serdecznie Dobry Człowiek” organizowanym przez Parafię pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz RODO.

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO:

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.………..…………………………                     ………………………………………….

   miejscowość i data                                                    czytelny podpis rodzica/opiekuna    

 

 •  

  Metryczka wiersza rodzica

 

Imię i nazwisko rodzica:

Tytuł wiersza lub modlitwy:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

 • Zgoda rodzica na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę...……………………………...............................................................................(imię i nazwisko rodzica) na udział w Parafialnym  Konkursie Literacko- Plastycznym „Serdecznie Dobry Człowiek” organizowanym przez Parafę pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (imię, nazwisko) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz RODO.

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej mojej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO:

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne......................…………………......                          …………........……......................

miejscowość i data                                                           czytelny podpis rodzica

 Copyright © 2024 Copyright Parafia św. Jadwigi Królowej Rights Reserved.