foto1
W każdy czwartek - wystawienie Najświętszego Sakramentu od porannej do wieczornej Mszy św.
foto1
Październikowe nabożeństwa różańcowe - w dni powszednie o godz. 17.15, w niedziele o godz. 16.30
foto1
Koronka do Bożego Miłosierdzia - codziennie o 17.45, w niedzielę o 8.35
foto1
6 październik godz. 13.00 - MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
foto1
Nowenna do Matki Bożej – w środy o godz. 17.30.

18 353 88 50
parafiagorlice@poczta.fm
ul. Ariańska 4 Gorlice
KONKURS PLASTYCZNY 

w Roku Świętego Józefa 

„Św. Józef – opiekun Świętej Rodziny, 

opiekun naszych rodzin” 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym smile

ORGANIZATORZY 

Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, 

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach, 

Świetlica Parafialna „PRZYSTAŃ” w Gorlicach. 

ADRESACI: Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych. 

Kategorie wiekowe: przedszkola, 

 klasy I - III szkoły podstawowej, 

 klasy IV - VIII szkoły podstawowej, 

CELE KONKURSU: 

Pogłębienie wiedzy o św. Józefie w oparciu o wskazany tekst biblijny, krótki komentarz i film na YouTube Ukazanie św. Józefa, który jest patronem Kościoła powszechnego jako wzoru do naśladowania.

PRACA MOŻE PRZEDSTAWIAĆ: 

  1. Życie Świętej Rodziny 

Jaki był św. Józef? 

- posłuszny Bogu – przyjął pod opiekę Syna Bożego 

- troskliwy - zapewniał Rodzinie godne warunki materialne wykonując narzędzia codziennego użytku - odpowiedzialny za wychowanie - uczył Syna jak dobrze żyć, zapoznawał Go z prawami i obowiązkami ukazywał sens pracy, uczył Jezusa swojego zawodu, czyli wprowadził Go w tajniki obróbki drewna - pokonujący trudności - szukał miejsca na narodziny Jezusa, chronił Rodzinę uciekając do Egiptu, poszukiwał  dwunastoletniego Jezusa gdy zaginął w Świątyni 

  1. Życie mojej Rodziny 

Nasi Ojcowie za przykładem św. Józefa: 

- troszczą się o Rodzinę - pracują, aby Rodzina miała zapewnione dostatnie życie (wygodny samochód, modne ubrania, sprzęty domowe, zabawki) 

- pokonują trudności - budują dla Rodziny wymarzony dom, opiekują się dziećmi i żoną podczas choroby - odpowiadają za wychowanie - prowadzą swoje dzieci do Kościoła, pomagają w nauce, wdrażają w obowiązki  domowe, rozmawiają na różne tematy, 

- są obecni gdy odpoczywamy - organizują rodzinne wyjazdy, pomagają w nauce jazdy na rowerze, na nartach  czy łyżwach. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli, oraz szkół wraz z rodzinami, których  zadaniem jest wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej, która powinna nawiązywać do tematu  konkursu: „Św. Józef – opiekun Świętej Rodziny, opiekun naszych rodzin”

ZASADY KONKURSU 

  1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
  2. Technika prac

- malarska (akwarela, plakatówka, pastel, techniki mieszane), 

- rysunkowa (ołówek, węgiel, itp.), 

- kolaż (prosimy o trwałe umocowanie poszczególnych elementów), 

- Format prac plastycznych: A4, 

- Prace należy wykonać samodzielnie lub wspólnie z rodzicami i rodzeństwem.  

- Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę.  

- Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów, oceniana będzie pomysłowość,  oryginalność oraz estetyka wykonania. 

Pomocą w poznaniu św. Józefa, jego roli i zadań w życiu Świętej Rodziny jest przywołany tekst biblijny z komentarzem (załącznik nr 1) i film na YouTube link

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie oceniać: 

trafność ujęcia tematu konkursu, pomysłowość i oryginalność, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana.  

TERMIN: 

Prace należy dostarczyć do dnia 15.03.2021r.  do Świetlicy „PRZYSTAŃ” Gorlice ul. Ariańska 4,  w godzinach od 11.00 do 16.00. 

Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku świetlicy. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.  

Jeśli warunki sanitarno – epidemiologiczne pozwolą nagrody zostaną wręczone 21.03.2021r. po Mszy Św. o godz. 10.30. Jeżeli nie będzie możliwości odbioru osobistego, sposób przekazania nagrody zostanie ustalony  telefonicznie. 

 

METRYCZKA 

IMIĘ I NAZWISKO :…………………………………….......... 

KLASA I SZKOŁA:…………................................................. 

ADRES I TELEFON KONTAKTOWY:…….......................... 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA:........................ 

 

(załącznik nr 1) 

ŚWIĘTY JÓZEF: OPIEKUN I WYCHOWAWCA JEZUSA W NAZAREClE 

„Potem (Jezus) poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie  wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u  ludzi” (Łk, 2, 51-52).  

KOMENATRZ: Wzrastanie Jezusa „w mądrości, w latach i w łasce” (Łk 2, 52) dokonywało się w  środowisku Świętej Rodziny, pod opieką Józefa, na którym spoczywało wzniosłe zadanie  „wychowania”, czyli żywienia i odziewania Jezusa, nauczenia Go Prawa i zawodu, zgodnie z  powinnościami przypadającymi ojcu. W liturgii eucharystycznej Kościół ze czcią wspomina „najpierw  pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, a także świętego Józefa”, ponieważ „żywił on Tego, którego  wierni mieli spożywać jako Chleb życia wiecznego”. Ze swej strony Jezus „był im poddany” (Łk 2,  51), szacunkiem odpłacając za troskę swych rodziców. Pragnął w ten sposób uświęcić obowiązki życia  rodzinnego i pracy, które wypełniał u boku Józefa.Copyright © 2024 Copyright Parafia św. Jadwigi Królowej Rights Reserved.